Történetünk

A kezdetek - 2005

A Budaörsön és tágabb környezetében élő vak és gyengénlátó emberek elhatározták önálló egyesület létrehozását a VGYKE tagszervezeteként. A feladatra Nyikes Fatimét kérték fel. 4 másik kistérségi egyesülettel egy időben, 2005 novemberében alakult meg a Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete, rövid nevén: a BULÁKE.

Hatékonyabb közvetlenül a problémák felmerülése helyén kezelni azokat és keresni rájuk a megoldást (szubszidiaritás elve), ezért is jött létre a buda-környéki látássérültek ellátására itt, Pest-megyében a szervezetünk. A személyes kapcsolatok révén élőbbé és eredményesebbé is válik az együttműködés, mint egy távoli központ esetében. Az együttműködés szó magában hordozza a kölcsönösséget is, amit működésünk egyik fő irányelveként tűztünk ki.

Első öt évünk

Székhelykereséssel és tagfelkutatással vette kezdetét az egyesület működése 2006-ban. A térség települései közül Budaörs város Polgármestere és a Szociális Iroda vezetője állt a frissen induló szervezet mellé és működött közre a megfelelő irodahelyiség megtalálásában. A buszvégállomáshoz közel, a Szivárvány utca 5. sz. alatt kapta meg az egyesület a helyi Támogató Szolgálat egy 14,5 m2 alapterületű helyiségét, melynek előnye volt (a Támogató Szolgálat szomszédságán túl) a könnyű megközelíthetőség, és az orvosi rendelők közelsége.

Kezdetben csak baráti társaságként működött az egyesület, leginkább közös kirándulások alkalmával találkozott a tagság. A felmerülő igények nyomán fogalmazódott meg az ötlet saját szolgáltatási paletta kidolgozására munkaképes tagok bevonásával. Tudtuk azonban, hogy a szakszerű és minőségi szolgáltatások nyújtásához kevés az önkéntes lelkesedés és a sorstársi érintettség - szervezett formában, szakmai háttérrel, állandó munkatársakkal lehet csak azt megvalósítani.

2008-ban szereztük meg akkreditációs tanúsítványunkat, mely alapfeltétele volt a rehabilitációs foglalkoztatás megkezdésének, illetve a központi költségvetésből igényelhető bértámogatási pályázaton való indulásnak.  Az Egyesület biztosította a szakmai hátteret és a személyi feltételeket, Budaörs Város Önkormányzata pedig anyagi támogatást nyújtott az elinduláshoz. A szükséges engedélyek birtokában és az elnyert bértámogatás pénzügyi hátterével az év közepétől 5 látássérült és 1 látó segítő számára tudtunk munkát biztosítani - a kezdeti időkben egy 5. emeleti, bérelt lakásban.

A tervezés időszakában az igényfelmérések és a munkaképes tagok számbavétele során egyre jobban körvonalazódtak szolgáltatási irányvonalaink, melyek mentén önálló csoportokat alakítottunk ki: informatika, masszázs, szociális témakörökben. A létszámbővítési lehetőséget kihasználva új munkatársak csatlakozhattak hozzánk, így az egyesület által kínált szolgáltatások köre is egyre bővült: érzékenyítő csoport és érdekképviselet.

A megnövekedett dolgozói létszám új, nagyobb irodahelyiséget tett szükségessé. A Patkó utca 7. sz. alatt találtunk rá a megfelelőre és a szükséges átalakítások után 2009 novemberében avattuk fel.

Első szakmai tevékenységünk – még a foglalkoztatás elindítását megelőzően – a közösségépítés megkezdése volt. Közösségi szociális munka eszközrendszerével igyekeztünk kialakítani a csoport kohézióját és a közösség morális értékrendjét.

Mindezekkel egyidőben, a hovatartozás érzésének elmélyülésével erősödtek fel a közösségi programok iránti igények is az egyénekben. Így került megrendezésre első életmód táborunk Borgátán, melyet azóta hagyományszerűen, minden nyár elején az ország más-más helyszínein megszervezünk. A tagjaink családtagjaikkal, barátaikkal közösen vehetnek részt az alapvetően sorstársi közösségben szervezett egyhetes programon. Ennek célja a  jó gyakorlatok, helyzetkezelések, minták átvétele mellett kulturális élmények szerzése és azok személyiségükbe, élménytárukba történő beépítése.

Anyagi hátterünk megerősítéséhez többféle pályázaton vettünk részt. Így nyertünk támogatást működési költségeinkre és szakmai illetve közösségi programjaink megvalósítására, és szerveztük éveken keresztül jótékonysági báljainkat. A város olyan ismert rendezvényévé váltak az estek, melyeken a kikapcsolódás mellett a meghívottaknak lehetőségük nyílt találkozni egymással és emellett elősegítette az adományozási kultúra elmélyülését, egy jó cél érdekében kezdeményezett összefogásban.

Az egyesület 5. születésnapjának a KÜRT Zrt. adott otthont. Székházukban tagokkal és támogatókkal ünnepeltünk és számba vettük az eltel öt év eredményeit, tanulságait.

Második öt évünk

Az első öt év az iránykeresés és a stabil alapok megteremtésének időszaka volt – a második a már kialakult és sikeresnek bizonyult szolgáltatási paletta továbbfejlesztéséről és az anyagi háttér megerősítéséről szólt.

Az évek során egyre nőtt az érdeklődés szolgáltatásaink iránt, így igyekeztünk ezeknek mind mennyiségben, mind színvonalban folyamatosan megfelelni.

Iskolaprogramjainkkal rendszeres vendégei vagyunk a térség településeinek (Budaörs mellett Érd, Törökbálint, Tárnok, Páty, Sóskút), tagjaink számára nagy számban kínálunk közösségi programokat és a szociális segítségnyújtás különböző fajtáit.

A szociális csoport az elmúlt években minden igényt kielégítő, színes kínálatot nyújtott különböző közösségi programokból. Színház-, múzeumlátogatások, kirándulások, havi klubnapok – és természetesen folytatódott a nyári életmódtáborok sora is. 2014-ben még 36, 2016-ban már 59 alkalommal szerveztünk programokat.

A szociális munka eszközeit használva személyre szabott segítséget kínálunk a tagjainknak. A csoporton belül házi segítségnyújtó szolgálatot indítottunk, ami azokat a látássérülteket segíti, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt az önálló életvezetésük megtartásában támogatásra szorulnak. (bevásárlás, iratrendezés, ügyintézés, stb.)

Folyamatosan bővül kapcsolati hálónk, az együttműködő intézmények, cégek köre. Szakmai együttműködés alakult ki a budaörsi és biatorbágyi Egészségházakkal és a Dr.Romics László Egészségügyi Intézménnyel és a térség háziorvosaival valamint a helyi családsegítő- és támogató szolgálatokkal.

Gyógymasszázs szolgáltatásunk Budaörsi Gyógymasszázs Stúdió néven újult meg Patkó utcai telephelyünkön. 2015 nyarán mind a munkatársak, mind az érkező vendégek igényét kielégítően megújult és modernizálódott a stúdiónk. A minőségi szolgáltatáshoz immár minőségi külső, kényelmes és színvonalas dizájn is társult.

Ez a stúdió azonban nemcsak egy hiánypótló szolgáltatás helyszíne a városban, hanem egy olyan foglalkoztatási modell működtetésének is otthona, melyet érdekképviseleti szervezetek közül egyedüliként hozott létre egyesületünk. A segítettből segítővé válás elismerésre méltó, élő példájaként mutatják meg munkatársaink, hogy az ép és fogyatékossággal élő emberek közötti, hagyományos szerepek adott helyzetekben megfordíthatók. Pl. amikor a látássérült masszőr segít a panaszával hozzá forduló ép látó embernek.

Az évek során sok pályázaton vettünk részt. Közülük a legkedvesebbek a Grundtvig – Egész életen át tartó tanulás programja (szlovén, horvát partnerekkel), az FSZK iskolaprogramjainkat támogató pályázata, Richter Aranyanyu Díj és a Civil Díj döntős helyezése volt.

Kapcsolati hálónk bővítése, újabb támogatók elnyerése és anyagi hátterünk tovább erősítése érdekében a jótékonysági bálok korszaka után más koncepció mentén gyűjtünk adományt és nagyobb kört szólítunk meg: koncerteket szerveztünk, melyre neves előadókat sikerült megnyernünk fellépőként: Republic Együttes, Zorán, Budapest Bár Zenekar.

A 26 megváltozott munkaképességű és 4 látó segítő munkája helyét biztosító védett műhely besorolású telephelyünket a tulajdonos eladni kényszerül, így ha meg akarjuk tartani a helyiséget – meg kell megvásárolnunk azt. E célunk megvalósításához az alapokat Zorán jótékony célú koncertje teremtette meg - tervünk megvalósítása megkezdődött, és reményeink szerint 2017-et már saját tulajdonú ingatlanban köszöntheti az egyesület.

… és a  történet tovább folytatódik a harmadik ötéves ciklussal…