Adókedvezmények 2020

Szerző

 • 2020-01-20
Admin profilkép

Admin

Bejegyzés megosztása

A 2020-as adóelőleg elszámolásához, családi és egyéb kedvezmények igénybevételéhez a dolgozóknak ki kell tölteniük a megfelelő nyilatkozatokat. Célszerű ezeket még a januári bérszámfejtés megkezdésének napja előtt, vagyis január 31-e előtt megtenni, hiszen így már a januári fizetésnél is alkalmazni lehet a kedvezményeket.

A nyilatkozatok a NAV honlapjáról letölthetők.

 1. Négy- vagy többgyermekes anyák kedvezménye

2020. január 1-től lehet igénybe venni a négy- vagy többgyermekes anyák kedvezményét

E kedvezményre feltétele, hogy az igénylő 4 vagy több gyermeket nevelő anya legyen, aki

 • vér szerinti vagy örökbefogadó szülő,
 • gyermekekre tekintettel családi pótlékra jogosult,
 • családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága 12 éven keresztül fennállt,
 • a családi pótlékra való jogosultsága a gyermek elhunyta miatt szűnt meg 12 évnél korábban.

 Amennyiben a családi pótlékot valaki nem igényelte, de jogosult lett volna rá, ezt az időszakot is beszámíthatja a 12 éves keretbe.

Az igénybevételhez szükséges nyilatkozat tájékoztatójában részletesen felsorolják, hogy e kedvezmény mely jövedelmekre érvényesíthető.

Ugyan e kedvezmény adóelőleg alapja más kedvezménnyel nem csökkenthető, de a négy vagy több gyermeknél többet nevelő anya azonban adhat családi kedvezmény nyilatkozatot is munkáltatójának, aki ezt családi járulékkedvezményként érvényesítheti a TB-szabályoknak megfelelően az anya bérének számfejtésekor.

A többi kedvezményt csak abban az esetben érvényesítheti a négy- vagy többgyermekes anyák kedvezményére jogosult magánszemély, amennyiben rendelkezik olyan jövedelemmel, amelyre a szóban forgó kedvezmény nem terjed ki.

 1. Családi kedvezmény

A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkenti (adóalap-kedvezmény).

A családi kedvezmény összege tavaly óta nem változott, azaz idén is kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként:

 • egy eltartott esetén: 66.670 Ft (tényleges adómegtakarítás: 10.000 Ft)
 • két eltartott esetén 133.330 Ft (tényleges adómegtakarítás 20.000 Ft)
 • három és további eltartott esetén 220.000 Ft (tényleges adómegtakarítás: 33.000 Ft).

A tavalyi évhez hasonlóan 2020-ban is csak akkor érvényes a nyilatkozat, ha azon az eltartottak/kedvezményezett eltartottak adóazonosító jele szerepel. Amennyiben a gyermeknek még nincs adóazonosító jele a NAV honlapjáról letölthető a 20T34-es adatlap, vagy az adóhatóság ügyfélszolgálatán beszerezhető, és ezen meg lehet kérni az adóazonosító jelet.

Nincs változás a tekintetben sem, hogy nemcsak az együtt élő házastársak, hanem az élettárs is érvényesítheti a családi kedvezményt (feltétel: legalább 1 éve szerepelnek az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában vagy az élettársi kapcsolatot legalább 1 évvel korábban kiállított közokirat igazolja). Ezentúl a „házastárs” kifejezés alatt a bejegyzett élettársat is érteni kell.

A nyilatkozatot már nem kell a házastárs munkáltatójával aláíratni.

Kedvezményezett eltartottnak minősül az, akire tekintettel a magánszemély belföldön vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlékra vagy más hasonló ellátásra jogosult, a magzat a várandósság időszakában, továbbá aki családi pótlékra saját jogán jogosult, illetve a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Az is jogosult családi kedvezményre, aki jogosult ugyan a családi pótlékra, de azt nem veszi igénybe. A családi kedvezmény összegénél eltartottként kell figyelembe venni azokat a személyeket, akik után nem igényelnek családi pótlékot.

A családi járulékkedvezmény akkor vehető igénybe, ha a magánszemély a családi kedvezményt a személyi jövedelemadó-alappal szemben nem tudja teljes összegben érvényesíteni. Ebben az esetben a munkáltató a fizetendő természetbeni és/vagy pénzbeli egészségbiztosítási járulékkal valamint a nyugdíjjárulékkal szemben elszámolja, azaz kevesebb járulékot fog a munkáltató levonni a munkavállaló jövedelméből.

2020. július 1-től vezetik be az egységesített társadalombiztosítási járulékot (18,5%), amely a korábbi 10%-os nyugdíj-, a 7%-os egészségbiztosítási és a 1,5%-os munkaerő-piaci járulékot egyesíti. Ennek azért van jelentősége, mert a családi járulékkedvezmény a teljes, 18,5%-os társadalombiztosítási járulékkal szemben lesz érvényesíthető (előtte a 1,5 %-os munkaerő-piaci járulékkal szemben nem lehetett érvényesíteni a szóban forgó kedvezményt), azaz ezentúl nem kell figyelemmel kísérni, hogy sorrendben melyik járulékból vonják le a kedvezmény összegét.

A családi járulékkedvezményt a munkáltató automatikusan figyelembe veszi. A magánszemély azonban kérheti, hogy járulékkedvezményt a munkáltató ne érvényesítse, ebben az esetben ezt a nyilatkozat 4. pontjában kell jelölni.

A családi kedvezmény ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszeresen vehető igénybe, közös gyermek esetén a közös háztartásban élő házastársak, élettársak megosztva is érvényesíthetik (nyilatkozat 2. pont).

A fenti nyilatkozatok módosítása év közben kötelező, amennyiben a körülményekben változás áll be. Várandósság esetén, ha annak időszaka alatt már érvényesítettek kedvezményt, a gyermek megszületését követően – az egyéb feltételek változatlansága esetén – idén sem kell új nyilatkozatot tenni. Ugyanakkor a munkáltatóval közölni kell a gyermek adóazonosító jelét.

 1. Gyermekek után járó pótszabadság

A gyermekek után járó pótszabadság 2020-ban is mindkét szülőt (és a velük együtt élő házastársat) külön-külön is megilleti, de csak abban az esetben, ha a gyermeket saját háztartásukban nevelik. Ez a nyilatkozat nem szerepel a NAV honlapján, de nélkülözhetetlen a bérszámfejtés kapcsán. Ezért célszerű elkérni az adott cégtől ezt a nyilatkozatot, melyet a bérprogramok tartalmaznak.

 1. Első házasok kedvezménye

Ezt a kedvezményt nem veszíti el a magánszemély, ha családi kedvezményre válik jogosulttá (pl. terhesség). Jogosultsági feltétel a 2014. 12. 31-e utáni házasságkötés, valamint az egyik félnek ez legyen az első házassága. Havi 5.000 Ft-tal magasabb nettó kereset áll a házaspárok rendelkezésére. A „házastárs” fogalmába – mint ahogy a családi kedvezmény nyilatkozatban – itt is beletartozik a bejegyzett élettárs fogalma.

 1. Személyi kedvezmény

Súlyosan fogyatékos magánszemélynek kell tekinteni azt a magánszemélyt, akinél megállapították a 335/2009. (XII.29.) kormányrendeletben felsorolt betegségek egyikét. Ide tartozik többek között például a laktózérzékenység, a cukorbetegség stb. A kedvezmény mértéke az adóév első napján érvényes minimálbér 5%-a, azaz 2020-ban 8.050 Ft/hó. A kedvezményt orvosi igazolás alapján lehet igénybe venni, amelyet nem szükséges a munkáltatónak átadni vagy bemutatni.

 1. Külföldi illetőségű magánszemélyek adókedvezménye

A külföldi adóügyi illetőséggel bíró munkavállalóknak ki kell töltetniük egy nyilatkozatot arról, hogy azonos vagy hasonló kedvezményt ugyanarra az időszakra másik államban, ahol a megszerzett jövedelem szintén megadóztatható, nem vettek és nem is vesznek igénybe. Fontos kitétel még, hogy a külföldi illetőségű magánszemély Magyarországon megszerzett önálló és nem önálló tevékenységéből, illetve nyugdíjából megszerzett jövedelme kitegye az összes jövedelmének 75%-át.

Csak abban az esetben lehet a fenti kedvezmény(eke)t az adóelőleg megállapítása során figyelembe venni, ha a külföldi illetőségű magánszemély a kedvezményre vonatkozó nyilatkozat(ok) mellé csatol egy kiegészítő nyilatkozatot is.

 1. Költségekről szóló adóelőleg-nyilatkozat

Nyilatkozni lehet 2020-ban az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről is.

Hogyan lehet kitölteni a szükséges nyilatkozatokat?

Idén az adóhatóság új lehetőséget biztosít az ügyfélkapu-regisztrációval rendelkező magánszemélyek részére. Az adóelőleg-nyilatkozatot az erre a célra létrehozott webes felületen is ki lehet tölteni, majd a végén elektronikusan be lehet küldeni a NAV felé. A nyilatkozat beküldéséről az adóbevallásokhoz hasonlóan a rendszer elfogadó nyugtát fog küldeni a magánszemélynek. Az adóhatóság az online kiállított nyilatkozatot továbbítja az adott munkáltató, kifizető felé. Amennyiben a magánszemély írásban és online módon is nyilatkozik, az írásos dokumentum lesz az adott évre vonatkozó elszámolások alapja.

Az adóelőleg-nyilatkozatot ki lehet tölteni a NAV weboldalán található kitöltési alkalmazással is. Ugyanakkor mivel a hatóság nem tárolja az itt kitöltött nyilatkozatokat, ezért célszerű azokat azonnal kinyomtatni, vagy letöltéssel saját eszközön eltárolni.

A NAV honlapjáról a nyilatkozatok Pdf és Word formátumban is letölthetők a hozzá tartozó kitöltési útmutatóval együtt, melyek tartalmazzák a szükséges információkat és a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Nyilatkozattétel előtt érdemes ezeket elolvasni. 

Köszönjük a cikket az adozasrolerthetoen.blog.hu-nak

Adó egy százalék felajánlásról, hogyan intézzük, itt olvashat: https://bulake.hu/blog/ado-egy-szazalek-felajanlas-avagy-hogyan-rendelkezzunk-szemelyi-jovedelemadonk-1-szazalekarol