Történetünk

A kezdetek

Budaörsön és tágabb környezetében élő vak és gyengénlátó emberek elhatározták önálló egyesület létrehozását a VGYKE társszervezeteként. A feladatra Nyikes Fatimét kérték fel. 2005 novemberében alakult meg a Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete, rövid nevén: BULÁKE.

Hatékonyabb közvetlenül a problémák felmerülése helyén kezelni azokat és keresni rájuk a megoldást a szubszidiaritás elvére támaszkodva, - ezért is jött létre a buda-környéki látássérültek ellátására itt, Pest-megyében szervezetünk. A személyes kapcsolatok révén élőbbé és eredményesebbé is válik az együttműködés, mint egy távoli központ esetében. Az együttműködés szó magában hordozza a kölcsönösséget is, amit működésünk egyik fő irányelveként tűztünk ki.

Első öt évünk 2006-2010

Székhelykereséssel és tagfelkutatással vette kezdetét az egyesület működése 2006 elején. A térség települései közül Budaörs város Polgármestere és a Szociális Iroda vezetője állt a frissen induló szervezet mellé és működött közre a megfelelő irodahelyiség megtalálásában. A buszvégállomáshoz közel, a Szivárvány utca 5. sz. alatt kapta meg az egyesület a helyi Támogató Szolgálat egy 14,5 m2 alapterületű helyiségét, melynek előnye volt (a Támogató Szolgálat szomszédságán túl) a könnyű megközelíthetőség, és az orvosi rendelők közelsége.

Kezdetben csak baráti társaságként működött az egyesület, leginkább közös kirándulások alkalmával találkozott a tagság. A felmerülő igények nyomán fogalmazódott meg az ötlet saját szolgáltatási paletta kidolgozására munkaképes tagok bevonásával. Tudtuk azonban, hogy a szakszerű és minőségi szolgáltatások nyújtásához kevés az önkéntes lelkesedés és a sorstársi érintettség - szervezett formában, szakmai háttérrel, állandó munkatársakkal lehet csak azt megvalósítani.

Első szakmai tevékenységünk a közösségépítés megkezdése volt. Közösségi szociális munka eszközrendszerével igyekeztünk kialakítani a csoport kohézióját és a közösség morális értékrendjét.

2008-ban szereztük meg akkreditációs tanúsítványunkat, mely alapfeltétele volt a rehabilitációs foglalkoztatás megkezdésének, illetve a központi költségvetésből igényelhető bértámogatási pályázaton való indulásnak. Az Egyesület biztosította a szakmai hátteret és a személyi feltételeket, Budaörs Város Önkormányzata pedig anyagi támogatást nyújtott az elinduláshoz. A szükséges engedélyek birtokában és az elnyert bértámogatás pénzügyi hátterével az év közepétől 5 látássérült és 1 látó segítő számára tudtunk munkát biztosítani - a kezdeti időkben egy 5. emeleti, bérelt lakásban.

A tervezés időszakában az igényfelmérések és a munkaképes tagok számbavétele során egyre jobban körvonalazódtak szolgáltatási irányvonalaink, melyek mentén önálló csoportokat alakítottunk ki: informatika, masszázs, szociális témakörökben. A létszámbővítési lehetőséget kihasználva új munkatársak csatlakozhattak hozzánk, így az egyesület által kínált szolgáltatások köre is egyre bővült: érzékenyítő csoporttal és érdekképviselettel.

A megnövekedett dolgozói létszám új, nagyobb irodahelyiséget tett szükségessé. A Patkó utca 7. sz. alatt találtunk rá a megfelelő bérleményre és a szükséges átalakítások után 2009 novemberében avattuk fel.

Mindezekkel egy időben, a hovatartozás érzésének elmélyülésével erősödtek fel a közösségi programok iránti igények is az egyénekben. Így került megrendezésre első életmód táborunk Borgátán, melyet azóta hagyományszerűen, minden nyár elején az ország más-más helyszínein megszervezünk. Tagjaink hozzátartozóikkal, barátaikkal közösen vehetnek részt az alapvetően sorstársi közösségben szervezett egyhetes programon. Ennek célja a jó gyakorlatok, helyzetkezelések, minták átvétele mellett kulturális élmények szerzése és azok, a résztvevők személyiségébe, élménytárába történő beépítése.

Anyagi hátterünk megerősítéséhez többféle pályázaton vettünk részt. Így nyertünk támogatást működési költségeinkre és szakmai illetve közösségi programjaink megvalósítására, és szerveztük éveken keresztül jótékonysági báljainkat. A város olyan ismert rendezvényévé váltak az estek, melyeken a kikapcsolódás mellett a meghívottaknak lehetőségük nyílt találkozni egymással és emellett elősegítette az adományozási kultúra elmélyülését, egy jó cél érdekében kezdeményezett összefogásban.

Az egyesület 5. születésnapjának a KÜRT Zrt. adott otthont. Székházukban tagokkal és támogatókkal ünnepeltünk és számba vettük az eltelt öt év eredményeit, tanulságait.

Második öt évünk 2011-2015

Az első öt év az iránykeresés és a stabil alapok megteremtésének időszaka volt – a második a már kialakult és sikeresnek bizonyult szolgáltatási paletta továbbfejlesztéséről és az anyagi háttér megerősítéséről szólt.

Az évek során egyre nőtt az érdeklődés szolgáltatásaink iránt, így igyekeztünk ezeknek mind mennyiségben, mind színvonalban folyamatosan megfelelni.

Iskolaprogramjainkkal rendszeres vendégei vagyunk a térség településeinek (Budaörs mellett Érd, Törökbálint, Tárnok, Páty, Sóskút, Etyek), tagjaink számára nagy számban kínálunk közösségi programokat és a szociális segítségnyújtás különböző fajtáit.

A szociális munka eszközeit használva személyre szabott segítséget kínál szociális csoportunk a tagjainknak. Házi segítségnyújtó szolgálatot indítottunk, ami azokat a látássérülteket segíti, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt az önálló életvezetésük megtartásában támogatásra szorulnak. (bevásárlás, iratrendezés, ügyintézés, stb.) Az elmúlt években minden igényt kielégítő, színes kínálatot nyújtottunk különböző közösségi programokból. Színház-, múzeumlátogatások, kirándulások, havi klubnapok – és természetesen folytatódott a nyári életmódtáborok sora is.

Folyamatosan bővül kapcsolati hálónk, az együttműködő intézmények, cégek köre. Szakmai együttműködés alakult ki a budaörsi, biatorbágyi egészségházakkal és a Dr.Romics László Egészségügyi Intézménnyel és a térség háziorvosaival, valamint a helyi családsegítő- és támogató szolgálatokkal.

Gyógymasszázs szolgáltatásunk Budaörsi Gyógymasszázs Stúdió néven újult meg Patkó utcai telephelyünkön. 2015 nyarán mind a munkatársak, mind az érkező vendégek igényét kielégítően megújult és modernizálódott a stúdiónk. A minőségi szolgáltatáshoz immár minőségi külső, kényelmes és színvonalas dizájn is társult. Mindezek együttes eredményeként folyamatos az érdeklődés masszázs szolgáltatásunk iránt.

Ez a stúdió azonban nemcsak egy hiánypótló szolgáltatás helyszíne a városban, hanem egy olyan foglalkoztatási modell működtetésének is otthona, melyet érdekképviseleti szervezetek közül egyedüliként hozott létre egyesületünk. A segítettből segítővé válás elismerésre méltó, élő példájaként mutatják meg munkatársaink, hogy az ép és fogyatékossággal élő emberek közötti, hagyományos szerepek adott helyzetekben megfordíthatók. Pl. amikor a látássérült masszőr segít a panaszával hozzá forduló ép látó embernek.

Kapcsolati hálónk bővítése, újabb támogatók elnyerése és anyagi hátterünk tovább erősítése érdekében a jótékonysági bálok korszaka után más koncepció mentén gyűjtünk adományt és nagyobb kört szólítunk meg: koncerteket szerveztünk, melyre neves előadókat sikerült megnyernünk fellépőként: Republic Együttest, Zoránt, Budapest Bár Zenekart, Omega és Ghymes együtteseket.

Szeretnénk kiemelni, hogy a Fehérbot világnapjához kapcsolva ez a rendezvénytípus szorosan az érdekképviseleti munka részeként a látássérült emberekre hívja fel a figyelmet. Ezen alkalmak a segítő szándék felerősödését és az adományozó kedvet is előhívja a megszólított emberekből.

Legjelentősebb anyagi stabilitásunkat biztosító akciónk, a Patkó utcai ingatlan megvásárlása nem jöhetett volna létre ezen események nélkül.

 

Harmadik öt évünk 2016-

Védett műhely besorolású telephelyünket – mivel a tulajdonos eladni kényszerült, nekünk pedig szinte megoldhatatlan probléma lett volna új hely keresése – meg kellett vásárolnunk azt. E célunk megvalósításához kevés lett volna a korábbi évek megfontolt gazdálkodása, azonban segítségüket felajánlva a fentebb említett művészek mellett, sok magánszemély és több vállalkozás is hozzájárult e fontos célunk eléréséhez. Mindezek eredményeként 2017-ben sikerült megvásárolni Patkó utcai telephelyünket, így működésünket biztonságban folytathattuk.

Szakmailag kiemelkedő fontosságú esemény volt egyesületünk életében, hogy 2017. októberében megnyitottuk Szemléletmód Rehabilitációs Központunkat Budaörsön. A központ rehabilitációs szolgáltatása magába foglalja az önálló életvitelhez szükséges ismeretek, képességek és készségek fejlesztését adaptált módszerek tanításával, az önálló életvezetés helyreállítása vagy kialakítása céljából, személyre szabott igények és egyéni szükségletek mentén (elemi rehabilitáció), valamint a látássérült személyek szociális biztonságának elősegítését és az ehhez szükséges erőforrások felkutatását (szociális rehabilitáció). Már az első negyedév végére annyi jelentkezőt regisztráltunk, mint amennyi az egész éves terv volt. Ez mindennél jobban érzékelteti a központ szolgáltatásainak létjogosultságát, fontosságát. A központ munkáját szakmai konferencián mutattuk be partnereinknek az év végén.

2018-ban Rehabilitációs Központunk - komoly felújítási munkák után – Budapestre, a XIV. kerület Ilka utca 35 sz. alá költözött 2018. októberében, így a második pályázati időszakban nagyobb alapterületen a speciális tanegységek igényeihez illeszkedő helyiségekben folytatják munkájukat szakembereink és fogadják Budapest és Pest megye rászoruló látássérültjeit.

2018-ban a fehér bot napi megemlékezés az elmúlt évekhez képest más formában valósult meg: megrendeztük az első Budaörsi Botorkálót, melynek célja volt, hogy miközben kipróbálják a fehér bottal közlekedést jobban összehozza a városban működő cégek, intézmények kollektíváit. A program nagyon sikeres volt, több cégtől, együttműködő szervezettől jöttek versenyzők, a képes, videós beszámolók pedig a médiában több helyen megjelentek.

Munkacsoportjaink számára – ugyan más-más szempontok szerint, de - egyaránt fontos a szolgáltatásaik színvonalának megőrzése vagy lehetőség szerinti emelése. Így szociális csoportunk számára új, kényelmesebb, az ügyfelek számára is megfelelőbb irodahelyiséget keresünk, Patkó utcai masszázs stúdiónkban pedig a régóta esedékes ablakcserét valósítottuk meg a nyári leállásunk idején. Az elavult, elöregedettek helyére esztétikus és energiatakarékos nyílászárók kerültek beépítésre. Iskolaprogramjainkat egyre több településre hívják. Ezeknek a felkéréseknek a jövőben is nagy örömmel fogunk eleget tenni.

Az évek során sok pályázaton vettünk részt. Közülük a legkedvesebbek a Grundtvig – Egész életen át tartó tanulás programja (szlovén, horvát partnerekkel), az OFA – Legjobb Közösségfejlesztő Társadalmi Vállalkozás pályázat Hozzáadott helyi érték Díja, az FSZK iskolaprogramjainkat támogató pályázata, Richter Aranyanyu Díj és a Civil Díj döntős helyezése volt.

Munkánkról beszámolókat olvashatnak Facebook oldalunkon is.